Turn

Döndərmək, Çevirmək, Yönəltmək

Mənbə: En2Az.net