Undo

İmtina (əmrdən, fəaliyyətdən və s.)

Mənbə: En2Az.net