Unequipping

Hər-hansı bir komponentin işçi konfiqurasiyadan çıxarılması

Mənbə: En2Az.net