Unrecoverable

Qaytarılmaq iqtidarında olmayan, Qaytarıla bilməyən

Mənbə: En2Az.net