XCOPY

Kserokopiya,Nüsxələmə,Sürət

Mənbə: En2Az.net