Data

Verilən
“Verilən” – informasiya vahididir, elementidir və verilənlər bazasının əsasını təşkil edir.

Digər variantlar: