image

Active Directory Trust və Migration (3-cü hissə)

Hörmətli dostlar, bundan əvvəl iki məqalədə Active Directory Trust qurulumunu həyata keçirtdik, digər məqalədə ADMT qurmağı öyrəndik. İndi isə bu məqalədə istifadəçilərin ADMT ilə digər forestə köçürülməsini öyrənəcəyik. Daha ətraflı məlumat üçün digər iki məqaləni oxumağınız məsləhətdir. Aşağıdakı şəkillərdə training.local və course.local domainləri var. Biz training.local üzərində olan istfadəçiləri qarşı tərəfə yəni course.local domainə köçürdəcəyik. ...

Ətraflı oxuyun...
image

Active Directory Trust və Migration (2-ci hissə)

Salam Dostlar, məqalənin 1-ci hissəsində iki fərqli domain arasında forest trust qurmuşduq. İndi isə domainlərimizi miqrasiya üçün hazırlamalıyıq. Bunun üçün ilk öncə mənbə domain üzərində ADMT adlı istifadəçi açırıq. Sonra bu istifadəçini course.local domain üzərində Domain Admins qrupuna üzv edirik. Daha sonra isə bu istifadəçini training.local üzərində Administrators qrupuna üzv edirik. Birinci məqalədə ADMT adlı ...

Ətraflı oxuyun...
image

Active Directory Trust və Migration (1-ci hissə)

Salam Dostlar, bu məqaləmiz bir neçə hissədən ibarət olacaq. Ümumiyyətlə, bu məqalələrdə iki müxtəlif forestdə yerləşən domainlər arasında etibarlı əlaqə(trust) quracağıq, bundan sonra isə digər forestdə yerləşən istifadəçiləri başqa forestə köçürdəcəyik. Bu LAB üçün aşağıdakıları hazırlamışam: Forest 1: course.local  192.168.1.0/24   | Windows Server 2012 ADMT üçün server  192.168.1.0/24 | Windows Server 2008 R2 Forest 2: ...

Ətraflı oxuyun...