Action replay

Hərəkətin təsviri, Hərəkətin tətbiqi,Təkrar fəaliyyət,Hərəkətin təkrarı

Mənbə: En2Az.net