Unicode

Unikod; Bütün milli əlifbaların kodlaşma cədvəli

Mənbə: En2Az.net