İnstalling CentOS as GUEST using KVM (dərs 2)

Bu dərs KVM virtuallaşdırma dərslərindən ikincisidir.
Bu dərsdə CentOS 6.5-in tez bir şəkildə KVM GUİ vasitəsilə qurulmasını göstərmişik.
Həmçinin sizin platformanın KVM istifadəsinə yararlı olub-olmadığına nəzər yetirmişik. Lazımı paketlərin qurulması da ətraflı şəkildə göstərilmişdir.

Səs: +10. Bəyənilsin Zəifdir

Müəllif: Şəhriyar Rzayev

Şərh yazın