Cisco Avadanlıqlarında Etherchannel – 2-ci Hissə

Bu məqalə "Cisco Avadanlıqlarında Etherchannel" silsiləsinə daxildir

Salamlar. Bildiyimiz kimi məqaləmizin 1-ci hissəsində Etherchannel texnologiyasının izahını vermişdik. Bu məqalədə isə biz praktiki olaraq Cisco switch-lərində Etherchannel sazlanması ilə tanış olacağıq. Göstərdiyim misallarda Cisco 3750X switchdən istifadə olunmuşdur. İstifadə olunan topologiyanı bir daha göstərək:

pic2

İlk öncə dinamik protokolların-PAgP, LACP köməyi Etherchannel sazlayacağıq.

PAgP minimal sazlama bu cürdür:

SwitchA#configure terminal
SwitchA(config)#default interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
SwitchA(config)#interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
SwitchA(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
Creating a port-channel interface Port-channel 1

SwitchB#configure terminal
SwitchB(config)#default interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
SwitchB(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
SwitchB(config-if-range)#channel-group 1 mode auto
Creating a port-channel interface Port-channel 1

İlk öncə hər 2 switchdə sazlanacaq portları sıfırladıq. Sonra isə SwitchA tərəfi desirable, SwitchB tərəfi isə auto modda sazladıq. Və avtomatik olaraq Port-channel 1 interface-i yaradıldı. Yaradılan Etherchannel interface-in statusunu yoxlayaq:

SwitchA#show etherchannel summary
Flags: D - down    P - bundled in port-channel
    I - stand-alone s - suspended
    H - Hot-standby (LACP only)
    R - Layer3   S - Layer2
    U - in use   f - failed to allocate aggregator

    M - not in use, minimum links not met
    u - unsuitable for bundling
    w - waiting to be aggregated
    d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:      1

Group Port-channel Protocol  Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1   Po1(SU)     PAgP   Gi1/0/23(P) Gi1/0/24(P)

SwitchB#show etherchannel summary
Flags: D - down    P - bundled in port-channel
    I - stand-alone s - suspended
    H - Hot-standby (LACP only)
    R - Layer3   S - Layer2
    U - in use   f - failed to allocate aggregator

    M - not in use, minimum links not met
    u - unsuitable for bundling
    w - waiting to be aggregated
    d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:      1

Group Port-channel Protocol  Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1   Po1(SU)     PAgP   Gi1/0/23(P) Gi1/0/24(P)

Əmr nəticəsinin protocol hissəsində PAgP aydın görə bilərsiniz. Port-channel 1 qarşısında yazılan S – yaradılan interface-in Layer 2 olduğunu, U-isə istifadədə olduğunu bildirir. Fiziki portların önündə yazılan P- fiziki portun normal qaydada Port-channel 1 məntiqi interface-in altında birləşdirilməsini göstərir.

 

LACP protoklunun köməyi ilə sazlamalar bu cür olacaqdır:

Xatırladım ki, hər yeni sazlama öncəsi əvvəl etdiyimiz bütün sazlamalar silinmişdir.

SwitchA#configure terminal
SwitchA(config)#default interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
SwitchA(config)#interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
SwitchA(config-if-range)#channel-group 1 mode active
Creating a port-channel interface Port-channel 1

SwitchB#configure terminal
SwitchB(config)#default interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
SwitchB(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
SwitchB(config-if-range)#channel-group 1 mode passive
Creating a port-channel interface Port-channel 1

 

Bu misalımızda da ilk öncə fiziki portları sıfırladıq. Sonra isə SwitchA tərəfi aktiv modda, SwitchB tərəfi isə passiv modda sazladıq. Etherchannel statusunu yoxlayaq:

SwitchA#show etherchannel summary
Flags: D - down    P - bundled in port-channel
    I - stand-alone s - suspended
    H - Hot-standby (LACP only)
    R - Layer3   S - Layer2
    U - in use   f - failed to allocate aggregator

    M - not in use, minimum links not met
    u - unsuitable for bundling
    w - waiting to be aggregated
    d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:      1

Group Port-channel Protocol  Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1   Po1(SU)     LACP   Gi1/0/23(P) Gi1/0/24(P)

SwitchB#show etherchannel summary
Flags: D - down    P - bundled in port-channel
    I - stand-alone s - suspended
    H - Hot-standby (LACP only)
    R - Layer3   S - Layer2
    U - in use   f - failed to allocate aggregator

    M - not in use, minimum links not met
    u - unsuitable for bundling
    w - waiting to be aggregated
    d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:      1

Group Port-channel Protocol  Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1   Po1(SU)     LACP   Gi1/0/23(P) Gi1/0/24(P)

İcra etdiyimiz əmrin bizə verdiyi nəticəyə nəzər salsaq əvvəlkindən fərqli olan yalnız Protocol bölümündəki LACP protokolu adıdır. Yəni bizim yaratdığımız Etherchannel portu LACP protokolu istifadə edir.

 

Növbəti misalda isə On mode etherchannel sazlamalarına nəzər salaq:

 

SwitchA(config)#default interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
SwitchA(config)#interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
SwitchA(config-if-range)#channel-group 1 mode on
Creating a port-channel interface Port-channel 1

SwitchB(config)#default interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
SwitchB(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
SwitchB(config-if-range)#channel-group 1 mode on
Creating a port-channel interface Port-channel 1

İndi isə yaradılan Etherchannel interface-in statusunu yoxlayaq:

 

SwitchA#show etherchannel summary
Flags: D - down    P - bundled in port-channel
    I - stand-alone s - suspended
    H - Hot-standby (LACP only)
    R - Layer3   S - Layer2
    U - in use   f - failed to allocate aggregator

    M - not in use, minimum links not met
    u - unsuitable for bundling
    w - waiting to be aggregated
    d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:      1

Group Port-channel Protocol  Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1   Po1(SU)     -    Gi1/0/23(P) Gi1/0/24(P)

SwitchB#show etherchannel summary
Flags: D - down    P - bundled in port-channel
    I - stand-alone s - suspended
    H - Hot-standby (LACP only)
    R - Layer3   S - Layer2
    U - in use   f - failed to allocate aggregator

    M - not in use, minimum links not met
    u - unsuitable for bundling
    w - waiting to be aggregated
    d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:      1

Group Port-channel Protocol  Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1   Po1(SU)     -    Gi1/0/23(P) Gi1/0/24(P)

On modda gördüyümüz kimi, əmrin nəticəsində, Protocol bölümündə heç bir protokol qeyd olunmamışdır. Məqalənin birinci hissəsində qeyd etmişdik ki, Etherchannel yaradıldıqdan sonra fiziki portlar yaradılan məntiqi interface altında aktiv məlumat ötürür. Yəni artıq STP protokolu fiziki portları deyil, yaradılan mənqiti portda fəaliyyət göstərir. Həmin xətlərin cari anda hər ikisinin aktiv olmasına əmin olaq:

SwitchA#show spanning-tree

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  20481
       Address   c08c.6017.6080
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  20481 (priority 20480 sys-id-ext 1)
       Address   c08c.6017.6080
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 600 sec

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Po1         Desg FWD 3     128.488 P2p

SwitchB#show spanning-tree

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  20481
       Address   c08c.6017.6080
       Cost    3
       Port    488 (Port-channel1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  28673 (priority 28672 sys-id-ext 1)
       Address   c08c.60aa.2400
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300 sec

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Po1         Root FWD 3     128.488 P2p

Gördüyümüz kimi show spanning-tree əmrini icra etdikdə artıq biz individual fiziki portları (Gi1/0/23, Gi1/0/24) yox, məntiqi etherchannel interface Po1 görürük. Bu o deməkdir ki, hər 2 port eyni anda məlumat ötürmək qabiliyyətinə malikdir.

Yuxarıda göstərdiyim bütün misallarda yaradılan etherchannel interface-lər Layer 2 interfacelərdir. Layer 3 etherchannel interface yaratmaq üçün biz həmin məntiqi interface-ə daxil olan fiziki interface-ləri öncədən Layer 3 interface kimi sazlamalıyıq. Digər sazlamalar isə demək olar ki eyni olacaqdır:

SwitchA#configure terminal
SwitchA(config)#default interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
SwitchA(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
SwitchA(config-if-range)#no switchport
SwitchA(config-if-range)#channel-group 2 mode on
Creating a port-channel interface Port-channel 2

SwitchA(config-if-range)#interface Port-channel2
SwitchA(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.252

SwitchB#configure terminal
SwitchB(config)#default interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
SwitchB(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
SwitchB(config-if-range)#no switchport
SwitchB(config-if-range)#channel-group 2 mode on
Creating a port-channel interface Port-channel 2

SwitchB(config-if-range)#interface Port-channel 2
SwitchB(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.252

Yuxarıdakı sazlamalarda ilk öncə fiziki interface-ləri sıfırladıq. Daha sonra fiziki interface-ləri Layer 3 kimi sazladıq və etherchannel yaratdıq. Yaradılan məntiqi Port-channel 2 interface-inə İP ünvan sazladıq. Yaradılan etherchannel interfacein statusunu yoxlayaq:

SwitchA#show etherchannel summary
Flags: D - down    P - bundled in port-channel
    I - stand-alone s - suspended
    H - Hot-standby (LACP only)
    R - Layer3   S - Layer2
    U - in use   f - failed to allocate aggregator

    M - not in use, minimum links not met
    u - unsuitable for bundling
    w - waiting to be aggregated
    d - default port

Number of channel-groups in use: 4
Number of aggregators:      4

Group Port-channel Protocol  Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
2   Po2(RU)     -    Gi1/0/23(P) Gi1/0/24(P)

SwitchB#show etherchannel summary
Flags: D - down    P - bundled in port-channel
    I - stand-alone s - suspended
    H - Hot-standby (LACP only)
    R - Layer3   S - Layer2
    U - in use   f - failed to allocate aggregator

    M - not in use, minimum links not met
    u - unsuitable for bundling
    w - waiting to be aggregated
    d - default port

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:      2

Group Port-channel Protocol  Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
2   Po2(RU)     -    Gi1/0/23(P) Gi1/0/24(P)

Nəticədən gördüyümüz kimi, show etherchannel summary əmrində Po2(RU) göstərir. R – burada Po2 interface-nin Layer3 interface olduğunu bildirir.

Ping vasitəsilə Switchlər arasında əlaqəni yoxlayaq:

SwitchA#ping 192.168.12.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/6/9 ms

Cisco switchlər etherchannel üzərindən traffikin bölüşdürülməsini (load-balancing) həyata keçirir. Yəni məntiqi portun altında birləşdirilən fiziki interfacelər növbə ilə istifadə olunur. Bu bölüşdürmə bir neçə yolla həyata keçirilir. Susmaya görə bölüşdürmə İP adreslərə əsasən həyata keçirilir:

SwitchA#show etherchannel load-balance
EtherChannel Load-Balancing Configuration:
    src-dst-ip

EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:
Non-IP: Source XOR Destination MAC address
 IPv4: Source XOR Destination IP address
 IPv6: Source XOR Destination IP address

Bunun necə işləməsini görmək üçün aşağıdakı misala nəzər salaq. Misal olaraq müxtəlif dəyişik İP ünvanlar istifadə edəcəyəm:

SwitchA#test etherchannel load-balance interface Port-channel 1 ip 192.168.12.100 192.168.12.211
Would select Gi1/0/24 of Po1

SwitchA#test etherchannel load-balance interface Port-channel 1 ip 192.168.12.100 192.168.12.212
Would select Gi1/0/23 of Po1

Gördüyümüz kimi, əgər məlumat 192.168.12.100-dən 192.168.12.211-ə ötürüldükdə bu məlumat Gi1/0/24 üzərindən, 192.168.12.100-dən 192.168.12.212-ə ötürüldükdə isə Gi1/0/23 üzərindən ötürüləcəkdir.

Yararlı olması ümidi ilə növbəti məqalələrdə görüşənədək.

 

 

Rizvan Bayramov

———————–

CCNA/CCNASEC/CCNP

Səs: +80. Bəyənilsin Zəifdir

Müəllif: Rizvan Bayramov

Şərhlər ( 2 )

 1. Məqaləyə görə təşəkkür edirəm. Çox aydın və ətraflı izah edilib.

 2. Çox sağolun

Şərh yazın