Oracle Verilənlər Bazasını File Sistemdən ASM-ə Miqrasiyası

Oracle Verilənlər Bazasını File Sistemdən ASM Miqrasiya etmək üçün aşağıdakı mərhələləri icra etmək lazımdır:

 

1.FLASH RECOVERY AREA sazlanması

 

2.Datafileları ASM-ə miqrasiyası

 

3.Control File ASM-ə Miqrasiyası

 

4.TEMP Tablespace yaradılması

 

5.Redo Logfile-larının miqrasiyası

 

6.Spfile ASM -ə miqrasiyası

 

1.FLASH RECOVERY AREA sazlanması

 

 

 
 SQL> connect sys/****@orcl as sysdba
  
 Connected.
  
 SQL> alter database disable block change tracking;
  
 Database altered.
  
 SQL> alter system set db_recovery_file_dest_size=500m;
  
 System altered.
  
 SQL> alter system set db_recovery_file_dest=’+FLASH’;
  
 System altered
 

 

 

2 və 3 mərhələ:

 

RMAN istifadə etməklə data faylları və control faylı ASM disk qruplarına miqrasiyası

 

SQL> alter system set db_create_file_dest=’+DATA’;

 

System altered.

 

SQL> alter system set control_files=’+DATA/control_new.ctl’ scope=spfile;

 

System altered.

 

SQL> shutdown immediate

 

 

 
 $ rman target /
  
 RMAN> startup nomount
  
 RMAN> restore controlfile from '/u01/new/oracle/oradata/mydb/control01.ctl';
  
 RMAN> alter database mount;
  
 RMAN> backup as copy database format '+DATA';
  
 RMAN> switch database to copy;
  
 RMAN> alter database open;
  
 RMAN>Exit ;
 

 

 

 

 
 SQL> select tablespace_name,file_name from dba_data_files;
  
 

 

TABLESPACE_NAME                FILE_NAME

 

—————————— ———————————————

 

USERS                                +DATA/mydb/datafile/users.261.705064915

 

UNDOTBS1                       +DATA/mydb/datafile/undotbs1.259.705064821

 

SYSAUX                              +DATA/mydb/datafile/sysaux.258.705064283

 

SYSTEM                              +DATA/mydb/datafile/system.257.705063763

 

4. TEMP Tablespace yaradılması

 

SQL> alter tablespace temp add tempfile size 100m;

 

SQL> select file_name from dba_temp_files;

 

FILE_NAME

 

———————————————

 

+DATA/mydb/tempfile/temp.263.705065455

 

5.Redo Logfile-lari miqrasiyası

 

SQL> select member,group# from v$logfile;

 

Siz fayl sistemdə yerləşən log faylları görəcəksiniz.

 

Biz yeni Log file yaradırıq və bundan sonra file sistemdə yerəşən log faylları silmək olar:

 

SQL> alter database add logfile group 5 size 5m;

 

Database altered.

 

SQL> alter database add logfile group 6 size 5m;

 

Database altered.

 

SQL> alter system switch logfile;

 

System altered.

 

SQL> alter database drop logfile group 2;

 

Database altered.

 

SQL> alter database drop logfile group 3;

 

Database altered.

 

SQL> alter database drop logfile group 4;

 

Database altered.

 

SQL> alter database drop logfile group 1;

 

Database altered.

 

Artıq miqrasiya demək olar ki yekunlaşıb, bir neçə əlavələr etməliyik:

 

SQL> connect sys/****@orcl as sysdba

 

SQL> startup mount

 

ORACLE instance started.

 

SQL> alter database backup controlfile to ‘+DATA/Control_new02.ctl’;

 

Database altered.

 

SQL> alter system set control_files=’+DATA/Control_new.ctl ‘

 

,’+DATA/Control_new02.ctl’ scope=spfile;

 

System altered.

 

SQL> shutdown immediate;

 

ORA-01109: database not open

 

Database dismounted.

 

ORACLE instance shut down.

 

SQL> startup

 

ORACLE instance started.

 

6.Spfile ASM -ə miqrasiyası

 

SPFİLE yenisi ASM –də yaradırıq, əgər bazamız artıq SPFİLE istifadə olunursa, bu halda aşağıdakı əmri

 

icra edirik RMAN –la:

 

run {

 

BACKUP AS BACKUPSET SPFILE;

 

RESTORE SPFILE TO “+DISK/spfile”;

 

}

 

Əgər spfile istifadə edimirsə bu halda

 

SQL> create spfile=’+DISK/spfile’ from pfile=’$ORACLE_HOME/dbs/initORCL.ora’;

Səs: +40. Bəyənilsin Zəifdir

Müəllif: Kənan Rzayev

Şərhlər ( 2 )

  1. Gözəl məqalədi

  2. Yararlı bir məqalədir. Çox sağolun.

Şərh yazın