Baud rate

Ötürülmənin sürəti (ardıcıl kanal üzrə)

Mənbə: En2Az.net