Byte

Bayt (informasiya vahidi; 1 bayt = 8 bit)

Mənbə: En2Az.net