Vendor

vendor
Vendor sözü Fransız dilində "Vendre" felindən gəlir, mənası satmaq deməkdir. Vendor dilimizdə təchizatçı, istehsalçı və ya rəsmi satış nümayəndəsi kimi başa düşülür. 2 növə bölünürlər: 1) Tier 1 vendor - beynəlxalq səviyyədə məhşur olan, çox tanınmış vendorlar; 2) Tier 2 vendor - müəyyən bir əraziyə məhşur olan, az tanınmış vendorlar.

Digər variantlar: